Begin april is de Energie Coöperatie Epe U.A. (hierna ECE) formeel opgericht door het passeren van de akte bij de notaris. Dit was zorgvuldig voorbereid door de Stichting-ECE. Nu vraag u zich misschien af; die Energie Coöperatie Epe, kortweg ECE die bestond toch al? Ik zal het even uitleggen.

Tot vorige week bestond de Energie Coöperatie Epe enkel uit de Stichting-ECE. De bestuursleden van de Stichting hebben de levensvatbaarheid voor de coöperatie verkend en alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen. De Stichting-ECE heeft tot op heden gewerkt onder de naam ECE en is hiermee bekend geworden. Het werk van de Stichting-ECE is warm onthaald door de lokale gemeenschap, de gemeente Epe, en in de regio. Er zijn inmiddels vele initiatieven ontwikkeld. Recentelijk is er bijvoorbeeld nog geschreven over het waardevolle zeezoutbatterijproject. Het daadwerkelijk bouwen en in gebruik nemen van opwekinstallaties staat inmiddels voor de deur, en dat is dan ook het moment dat de coöperatie wordt opgericht, zoals begin april is gebeurd.

Belangrijke stap

Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze lokale coöperatieve energie gemeenschap. De stichting-ECE zal zich blijven richten op het ontwikkelen van initiatieven, en voorbereiden van projecten. Projecten die aan uitvoering toe zijn, dus het bouwen van de opwekinstallatie, en het opwekken van stroom, worden vanaf heden door de Stichting-ECE overgedragen aan de ECE (de coöperatie) die dat voor haar rekening neemt. De ECE is dus het uitvoeringsdeel van de organisatie, is verantwoordelijk voor de exploitatie, en is de ledenorganisatie.

De kersverse coöperatie  heeft een nieuwe bestuur van drie mensen: Engelbert van Oppen, Hans Van Dord en Jan Haverkort.  Ze gaan als nieuw bestuur hard aan de gang  om hun eerste project uit te voeren en zetten er op in om lokaal eigendom van groene  energie te waarborgen. Door een nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), die op 1 april is ingegaan, is er een situatie ontstaan die het extra interessant maakt om in duurzame opwekinstallaties te investeren.

De ECE vindt het belangrijk  dat meedoen voor iedereen mogelijk dient te zijn, zonder drempels. Er wordt een voorstel uitgewerkt dat het mogelijk maakt om met een éénmalige bijdrage van 50 euro (per huishouden) lid te worden van de coöperatie en mee te delen in de opbrengsten van de duurzame projecten.

Door de inwoners, voor de inwoners

Voorheen was de Energie Coöperatie er alleen voor mensen die geen eigen zonnepanelen op hun dak konden leggen, maar dat is met deze nieuwe regeling niet nodig. Iedereen kan lid worden, meedoen en rendement maken op zijn of haar lidmaatschap. Tevens kunnen bewoners van de gemeente Epe financieel deelnemen in de financiering van projecten, tegen een aanzienlijke rentevergoeding. Wel vragen we die mede-financiers om dan lid te worden van de ECE.  Ook wordt er voor de financiering van projecten gebruik gemaakt van een provinciale subsidie, die kan oplopen tot 20% van de investering. Het eerste project zal een zonnedak zijn en zal een looptijd hebben van een periode van 15 jaar. De opgewekte stroom word door de coöperatie verkocht tegen een door de landelijke overheid gegarandeerd tarief. Dus de risico’s van meedoen zijn nihil. Ieder jaar wordt er in een leden vergadering besloten wat er met het positieve resultaat gedaan word.

Lokaal opgewekte energie, dat kunnen we zelf en we delen met elkaar de opbrengsten, Dus: ‘door de inwoners, voor de inwoners’ en ‘met elkaar, voor elkaar’.

Secured By miniOrange