Voor mij is het belangrijk om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan mijn directe leefomgeving. Dat kan wat mij betreft op allerlei manieren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Ik was vagelijk bekend met allerlei energie initiatieven toen ik zo’n kleine twee jaren geleden werd benaderd door de initiatiefnemers van de ECE: Marcel Paques en Hens Hinloopen. Zij waren op dat moment al geruime tijd bezig om binnen de gemeente Epe op vrijwillige basis vorm te geven aan de energietransitie, dat wil zeggen: het opwekken van lokaal en duurzaam opgewekte energie. Zij hadden daartoe onder andere al een goede reputatie binnen en een constructieve relatie met de gemeente opgebouwd.

Samenwerking tussen expertisen

De ECE (toen nog in oprichting) was in de fase gekomen dat het goed was om verschillende expertises bij elkaar te gaan brengen, die nodig zijn om voor het verder opstarten en realiseren van projecten. Denk bijvoorbeeld aan kennis op het gebied van techniek, milieu (regelgeving), financiën, projectmanagement en juridisch. Voor dit laatste probeer ik een bijdrage te leveren. Dat betekent overigens niet dat je alleen maar vrijwilliger kunt worden als je over deskundigheid op één van deze onderwerpen hebt. Enthousiasme en hart voor de zaak zijn en blijven de belangrijkste ingrediënten!

Een betere wereld begint bij jezelf

Ik denk dat we als maatschappij voor uitdagingen staan met betrekking tot het klimaat en onze levenswijze. Deze uitdagingen zijn zeer groot en ik geloof niet dat er maar één oplossing is. Een oplossing kan ook niet alleen maar vanuit ‘de overheid’ komen. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. Wat dat betreft geloof ik nog steeds in ‘een betere wereld begint bij jezelf’. En wat is daar nu moeilijk aan: zwerfafval voor je huis opruimen of de fiets nemen in plaats van de auto. En daar past wat mij betreft de ECE hier ook in.

Door de ECE kan iedereen meedoen

Voor mij is de Energie Coöperatie Epe een sympathieke manier om in Epe met elkaar een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Iedereen uit de gemeente Epe kan lid worden of je nu zelf al zonnepanelen op je dak hebt of niet. Het biedt mensen die geen mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te plaatsen (bijvoorbeeld vanwege de investering of omdat men geen geschikt dak heeft) de mogelijkheid om toch bij te dragen. En ook een beetje te profiteren.

Het is niet de oplossing of de enige weg, maar lidmaatschap van de ECE past wat mij betreft prima in het rijtje ‘alle beetjes helpen’.

Secured By miniOrange