Energie Coöperatie Epe is een burgerinitiatief dat zich inzet een duurzame woon- en leefomgeving. Dat doen ze onder meer door zonnepanelenprojecten in de markt te zetten waarvan de energieopbrengst letterlijk terugvloeit naar Epenaren. Samen met De Buurte kwekerijen in Oene is er onlangs een enorm project van 540 zonnepanelen opgestart.

De hiermee opgewekte groene stroom vloeit terug naar het elektriciteitsnet. De panelen produceren een jaarlijkse energieopbrengst van rond de 170.000 kWh. Marcel Paques, initiatiefnemer van de ECE vertelt: “Dat is genoeg voor zo’n vijftig huishoudens!” Dit project met groene stroom levert de ECE uiteindelijk een bedrag op dat verdeeld wordt onder de leden. “Dit is het eerste dak dat we hebben kunnen benutten. Een geweldig project voor iedereen in Epe. Ons doel is om bij te dragen aan het terugdringen van vervuilende energiebronnen en het versterken van de lokale circulaire economie. Dit is een veelbelovende win win-situatie.”

In de toekomst hoopt de ECE ook zelf leverancier van deze stroom te worden, vult mede-initiatiefnemer Hens Hinloopen aan. “Wij willen voor inwoners en bedrijven in alle dorpskernen van de gemeente Epe toekomstbestendige en duurzame voorzieningen (zoals deze grote projecten met zonnepanelen) bouwen. Als dat er meer worden, dan kunnen we deze opgevangen energie uiteindelijk ook zelf in de markt gaan zetten.”

ECE zoekt leden
Momenteel is de ECE druk doende om leden te werven. “Die betalen stuk voor stuk 50 euro inleg en  delen uiteindelijk dus in de winst van projecten zoals die van De Buurte kwekerijen.” Gerrit Tessemaker algemeen directeur van De Buurte kwekerijen, werkt daar graag aan mee. “De schuur is er, ons dak blijkt geschikt. Dus waarom niet? Daarbij staat ons bedrijf voor duurzaamheid. Dit project past dus enorm goed bij ons.”

Dakopbrengst
Naast deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemer, ontvangt De Buurte kwekerijen ook een dakopbrengst voor dit prachtige zonnepanelenproject. Tessemaker: “Na onderzoek bleek dat ons dak geschikt is gebleken. Ook staat de schuur goed om optimaal zonlicht te kunnen vangen. Daarbij staat het elektriciteitshuisje waar de stroomkabel vandaan moet komen zeer dicht bij. Allemaal goede voorwaardes om dit project te kunnen realiseren.” Later dit jaar gaat men beginnen met de installatie. “We zijn zeer benieuwd. Ik heb zonnepanelen liever op het dak dan op landbouwgrond. Dat zul je in mijn geval vast kunnen begrijpen, want onze gewassen produceren zuurstof en zorgen voor de opname van CO2.”

Speurtocht naar nieuwe daken

De ECE is natuurlijk altijd op zoek naar andere bedrijven die hun daken beschikbaar willen stellen. ECE’er Hans van Dord: “We hebben veel contact met inwoners van de gemeente, maar ook met lokale ondernemers en instellingen om projecten te realiseren. We hebben onderzocht dat er veel potentie is in het buitengebied van onze gemeente. Let wel: onze projecten komen altijd tot stand in harmonie met de gemeente Epe. We vinden het dorpse karakter, de landschappelijke schoonheid en het lokale eigenaarschap zeer belangrijk. Door de groene energie die we opwekken, maken we de gemeente uiteindelijk minder afhankelijk van grote energiemaatschappijen.”

Dit artikel is verschenen op de gemeente Epe pagina’s in nieuwsblad De Schaapskooi | 28 september 2021

Secured By miniOrange