Zonneparken

Zonnepark project op basis van postcode regeling

Zonnepark op basis van SDE-regeling

Sinds 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting op energiebelasting. Sinds 1 januari 2017 is de energie belastingkorting verhoogd naar 10,13 cent per kWh (inclusief btw 12,22 cent). Hiermee is de energie belastingkorting van deze regeling gelijk aan de salderingsregeling voor particulieren (zonnepanelen op je eigen dak). Dit heet de regeling: “Verlaagd tarief energiebelasting bij lokaal opgewekte energie”. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers, zowel particulieren als ondernemers, die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Die postcoderoos bestaat uit het viercijferige postcodegebied van de installatie plus de gebieden er omheen.

Op financieel vlak werkt het concept als volgt:

  • Elk lid van de project-coöperatie legt geld in voor het meefinancieren van de aanschaf van de installatie. Dit kan gezien worden als een eenmalige kapitaalstorting
  • De opgewekte energie wordt verkocht aan de energieleverancier (niet de netbeheerder). Hiervoor krijgt de project-coöperatie een vergoeding.
  • Daarnaast krijgt elk deelnemend lid een korting op de energienota. Deze korting is de verrekening van de vrijstelling op de energiebelasting doordat het lid deelneemt aan het project.

In bijgaand schema wordt e.e.a. weergegeven.

Een alternatief voor de postcoderoos regeling is de SDE regeling. Deze beïnvloedt het investeringsbedrag en kan een goede optie zijn voor samenwerkingen van bedrijven om te investeren in duurzame energie. In dit geval is een postcoderoos regeling niet mogelijk. De regeling is geen directe subsidie voor de investering in een project voor duurzame opwekking, maar een exploitatievergoeding die het verschil tussen de marktprijs en de werkelijke kostprijs kan afdekken, voor de looptijd van vijftien jaar.