Lid worden van de ECE

Woont u in de gemeente Epe?

Inwoners van Epe, Vaassen, Emst en Oene die ingeschreven zijn bij de gemeente Epe kunnen participeren in de Energie Coöperatie Epe. Als lid heeft u zeggenschap over datgene wat de coöperatie doet. Zo kunnen we samen meehelpen om de energietransitie in de gemeente Epe te realiseren. De ECE ontwikkelt hiervoor aantrekkelijke lokale energieprojecten en nodigt u uit om te lid te worden van de Energie Coöperatie Epe. Leden kunnen tevens meeprofiteren van het resultaat. ECE streeft er naar dat dit lidmaatschap voor iedereen mogelijk moet zijn. Er mogen vrijwel geen financiële belemmeringen zijn om mee te doen.

Per huishouden (netaansluiting) mag er één lid zijn. Met een eenmalige bijdrage van € 50 word je lid van ECE. De nettowinst die ECE op de projecten maakt, komt altijd volledig ten goede van de leden. Daarnaast kunnen leden, indien gewenst, meedoen in de financiering van de projecten door deel te nemen aan de uit te geven achtergestelde lening. Naast particuliere huishoudens kunnen ondernemers , ondernemingen ,verenigingen en stichtingen lid worden die over een kleinverbruikersaansluiting  (max 3×80 ampère) beschikken.

 

 

Steun van de overheid

Zowel de landelijke overheid als de provincie Gelderland en de gemeente Epe realiseren zich dat de energietransitie alleen een succes kan worden als er ook een gevoel van lokaal eigenaarschap is. Zij ondersteunen daarom ook lokale energiecoöperaties bij projecten voor gemeenschappelijke lokale energieopwekking.

  • De Rijksoverheid doet dat door middel van een subsidie op de kosten van de geproduceerde stroom;
  • De provincie Gelderland geeft een subsidie voor de aanleg;
  • De gemeente Epe helpt bij de financiering door een renteloze lening te verstrekken, die in de loop van het project moet worden terugbetaald.

Waarom meedoen? ?

  • U wilt bijdragen aan een duurzame maatschappij;
  • U wilt investeren in lokale duurzame projecten;
  • U wilt/kunt zelf geen rendabele zonnedak realiseren, maar toch voor een (klein) bedrag lokaal investeren in zonne-energie;
  • U heeft zelf al zonnepanelen, maar u wilt daarnaast in lokale collectieve zonnepanelen investeren;
  • U wilt ook mee kunnen profiteren van de stimuleringsmaatregelen van de overheid voor de energietransitie;
  • U wilt een beter rendement op uw geld behalen dan wanneer u het op de bank zet.

Waarin investeert ECE?

De eerste projecten van ECE zijn zonnedaken waarbij gebruik gemaakt kan worden van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Middels deze SCE-regeling, die vanaf april 2021 van kracht is, ontvangt de ECE gedurende 15 jaar een aanvulling op de stroomprijs. Dat krijgt de ECE  voor de opgewekte stroom van de energiemaatschappij  met wie zij een afnameovereenkomst heeft gesloten.

In een later stadium kan ECE ook investeren in projecten die gebruik maken van een andere subsidieregeling. Investeringsprojecten die gebaseerd zijn op andere subsidieregelingen en daarmee andere risico’s hebben, worden slechts uitgevoerd na goedkeuring door de ledenraad. Daarbij zal altijd als eis gesteld worden dat de risico’s beperkt en beheersbaar zijn en dat er voldoende uitzicht is op een positief resultaat voor de leden.

 

Welke risico’s zijn er voor u als lid?

ECE is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dat betekent dat u nooit meer financieel risico loopt dan wat u als lid hebt ingelegd.

Bovendien is er door de garantie van de subsidieregeling coöperatieve stroomopwekking  gedurende 15 jaar zeer weinig risico op negatieve exploitatieresultaten. Schade aan de zonnepanelen door brand of bijzondere weersomstandigheden worden middels een verzekering afgedekt en de leverancier garandeert de werking van de installatie.

Voor investeerders in uit te geven achtergestelde leningen zal per project een aparte prospectus komen waar alle risico’s en exploitatie verwachtingen uitvoerig worden gedocumenteerd.

 

 

 

Secured By miniOrange