De Horst

Inleiding

Sinds 2020 zijn er gesprekken tussen Statkraft, een grote internationale Noorse energiemaatschappij en de gemeente Epe over de ontwikkeling van het zonneveld De Horst (in Oene,  langs de A50). Het zonneveld zal ca 5 hectare groot worden en ongeveer 12 Megawatt stroom  gaan leveren.
Grootschalige opwekinstallaties (zon en wind) doen vaak afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit en hebben daarom ook geen voorkeur. Om  aan de energiebehoefte (ook die van onze gemeente) te kunnen voldoen zijn ze echter nodig, omdat er, simpel genoeg, onvoldoende geschikt dakoppervlak voorhanden is. Als er daarom politiek besloten wordt om toch een zonnepark toe te staan maakt ECE zich er sterk voor om zo veel mogelijk inwoners van Epe hierin optimaal te laten participeren en als zodanig mee te laten profiteren van de resultaten.
Op 29 november 2021 hebben we daarvoor een intentie overeenkomst met Statkraft ondertekend en vanaf maart 2022 voeren we overleg met Statkraft om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.  November 2022 werden de aanpassing van het bestemmingsplan en de verleende vergunning onherroepelijk. Een belangrijke voorwaarde welke de gemeenteraad hieraan verbond  was dat er gestreefd zou worden naar minimaal 50% burgerparticipatie.

Concept ontwerp Zonneveld De Horst

Stand van zaken eind 2023

De gewenste 50-100% burgerparticipatie bleek echter niet haalbaar. De risico’s van dit project zijn te groot om dit verantwoord bij de burgers neer te leggen. Dit komt door hoge kosten van dit project in combinatie met de zeer lage subsidietarieven die voor het project als geheel gelden(SDE-regeling).
Door het afsplitsen van een aantal  kleinere projecten van maximaal 0,5 Megawatt  kunnen we als energie coöperatie gebruik  maken van een andere overheidssubsidie (SCE) waarvoor veel gunstiger tarieven gelden.( ca het dubbele van de SDE tarieven). Het is echter (technisch/juridisch/financieel) maar mogelijk om maximaal 6 delen als SCE project af te splitsen . ECE wordt daarmee voor circa 25% (3 Megawatt) eigenaar van het totaal. Met Statkraft werd overeenstemming voor dit scenario verkregen.
Wel is er nog geen overeenstemming met Statkraft over de door ECE te betalen kosten voor de overname van dit deel. De gesprekken om te proberen tot overeenkomst te komen staan echter al langere tijd stil. Er is een conflict ontstaan tussen de landeigenaar en Statkraft, dat eerst dient te worden opgelost. Pas daarna kunnen we verder om tot overeenstemming te komen.
We verwachten binnen de komende periode van weken/maanden dat de verschillende aspecten duidelijk worden, of het project doorgaat, en de ECE als deel-eigenaar participeert.

Secured By miniOrange