Over de Stichting

Opgericht voor én door inwoners van de gemeente Epe

De Stichting

De Stichting ECE (voluit: Stichting ter bevordering van en onderzoek naar de duurzame energie voorziening van de gemeente Epe) is in 2021 opgericht voor én door inwoners van de gemeente Epe. Onze missie is om samen onze leefomgeving duurzamer te maken, voor de bewoners
en bezoekers van de gemeente Epe, voor nu en de toekomst.

Wij stellen daarbij als doelen:

  1. het exploreren van de mogelijkheden om te komen tot duurzame energievoorziening voor de gemeente Epe.
  2. het ondersteunen van de Energie Coöperatie Epe U.A., en andere ECE-entiteiten, die gericht zijn op het bijdragen aan de duurzame energie-voorziening in de gemeente Epe.
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting opereert onafhankelijk van de gemeente Epe en van het bedrijfsleven.

De werkwijze van de SECE richt zich op samenwerken en informeren, monitoren en evalueren van ontwikkelingen in het veld, om te komen tot reductie van energieverbruik, duurzame energieopwekking, en lokaal gebruik van de zelf opgewekte energie.

Onze werkwijze is transparant en democratisch, en we geloven dat met eigen betrokkenheid en kleinschaligheid verduurzaming van onze
energievoorziening het beste te realiseren is.

Wij geloven in burgerparticipatie, lokaal eigenaarschap, de gemeenschap
laten delen in de opbrengsten, en de opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal beschikbaar maken voor verbruik.

Onderstaand vindt u een schema van onze organisatie en een overzicht van de projecten waarmee wij onze bijdrage aan de energietransitie kunnen realiseren. 

 

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting ECE bestaat op dit moment uit zes personen.

Hens Hinloopen

Marcel Paques

Antony Marcelis

Acquisitie

Strategie (Voorzitter)

Techniek & Innovatie

Ibeling Ritzema

Niels van der Vlugt

Fred Weenink

Projectmanagement (Secretaris)

Marketing & Communicatie

Financiën (Penningmeester)

Projecten

Downloads

Secured By miniOrange