Vanaf mijn derde levensjaar ben ik (Lex Knoppert, 23 jaar) woonachtig in het mooie Epe. Na het doorlopen van de lagere en middelbare schoolperiode werd het tijd voor wat anders. Op mijn achttiende vertrok ik naar de stad Groningen voor de opleiding Vastgoed en Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen. Inmiddels woon ik weer in Epe en voer ik mijn afstudeerstage uit bij Stichting Energie Coöperatie Epe (SECE).

De SECE richt zich op het ontwikkelen van initiatieven en voorbereiden van onder andere zonneprojecten. Ik hoop met deze afstudeerstage een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe coöperatieve zonnedaken van de ECE in de gemeente Epe. Ik richt me tijdens mijn stage op het in kaart brengen van criteria waar daken aan moeten voldoen om geschikt te zijn voor een coöperatief zonneproject en hoe potentieel geschikte daken efficiënter opgespoord kunnen worden. De focus ligt hierbij op gebouwen met een commercieel, industrieel en agrarische functie. De daken moeten namelijk wel wel enige grootte hebben.

Het is helaas niet altijd zo eenvoudig als je denkt

Voorafgaand aan mijn stage dacht ik enthousiast aan tientallen gebouwen in de gemeente waar wel ‘wat paneeltjes’ op de daken zouden kunnen. Nu ik twee maanden verder ben, heb ik hetzelfde enthousiasme, maar kan ik concluderen dat de zoektocht niet zo eenvoudig is als dat men soms denkt. Er zijn helaas regelmatig  beperkende factoren aan daken waardoor ze niet of minder geschikt zijn voor zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijd van het dak of constructieve beperkingen en schaduw op het dak, die wordt veroorzaakt door bebossing of omliggende gebouwen.

Het is voor de energietransitie van belang dat het aandeel hernieuwbare energiebronnen groeit. Ook in de gemeente Epe. Dit kan onder andere door de toepassing van zonnepanelen. Om deze zonne-energieprojecten op een juiste manier ruimtelijk in te passen is door de overheid de zonneladder ontwikkeld. De zonneladder is een prioritering van locaties die geschikt zijn voor de plaatsing van installaties voor de opwekking van zonne-energie. Op de eerste plaats in deze voorkeursvolgorde staat de voorkeur voor zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen.

Ik, en ik denk velen met mij, wil ook graag dat eerst daken waar mogelijk worden volgelegd met zonnepanelen, voordat andere locaties worden gebruikt. Ook de SECE en de gemeente Epe zijn voorstander van gebruik van de zonneladder. Door de omvang van de energiebehoefte in de gemeente Epe is er meer opwekcapaciteit nodig dan dat geschikte daken ons kunnen bieden. De natuur in de gemeente Epe is echter een kostbaar goed, waar wij als inwoners van de gemeente wonen, werken en recreëren. Laten we juist daarom voor de generaties van nu, maar ook zeker voor de generaties die zullen volgen, verstandig omgaan met de keuzes die we maken, voor het behoud van het prachtige landschappelijke karakter in de gemeente Epe.

Help mij met mijn zoektocht!

Heeft u interesse, ideeën of suggesties of heeft u misschien een dak dat u beschikbaar wil stellen voor een coöperatief zonneproject? Neem dan contact met ons op via www.ecepe.nl of met mij via l.r.knoppert@st.hanze.nl.

Lex Knoppert

Secured By miniOrange