De energietransitie in Nederland wordt al een aantal jaren met succes nagestreefd. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat nu in Nederland bijna 15% van alle energie wordt opgewekt door zonnepanelen. Dat onze zonne-energie opwek zo’n grote vlucht heeft genomen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het succes van de salderingsregeling, die de investeringen in zonnepanelen door particulier huishoudens en kleine bedrijven stimuleert. Onder deze regeling wordt de afgenomen energie gesaldeerd met de teruggeleverde energie. Daarbij treden echter onbalanskosten op. Immers, in de markt is de prijs van de opgewekte energie die teruggeleverd wordt veel lager dan de prijs van de afgenomen energie waarmee gesaldeerd wordt.

In het verleden werden deze onbalanskosten over alle aansluitingen verdeeld, maar sinds april vorig jaar worden ze toegerekend aan de de aansluitingen met zonnepanelen. Zolang de salderingsregeling nog van kracht is, zullen energieleveranciers deze onbalanskosten doorbelasten aan de veroorzakers – dus aansluitingen met zonnepanelen. Op deze wijze kunnen zij een gedifferentieerd, lager, tarief aanbieden aan klanten zonder zonnepanelen.

Op de website van om|nieuwe energie kun je meer lezen over deze ontwikkeling , en ook in onderstaande video wordt een duidelijke uitleg gegeven.

Secured By miniOrange