Sinds mei 2022 is de ECE actief betrokken bij het formuleren van het “Uitwerkingskader Zon & Wind” van de gemeente Epe.  Dit volgde op het formuleren van de Energie transitievisie, waar we ook actief aan hebben deelgenomen. De  ECE wordt beschouwd als formele gesprekspartner, en geeft proactief input en commentaren op conceptversies. Als voorbeeld, Triada is ook formele gesprekspartner van de gemeente. Het proces werd gestart met een interview van de stakeholders, dus ook van de ECE. In december  2022 werd het concept uitwerkingskader ter inzage gelegd. De ECE kon helaas niet akkoord gaan met deze concept versie, was de conclusie van de ons ECE team na grondige analyse. Daarom werd een zienswijze (formele geschreven reactie) geformuleerd, die op 17 januari 2023 werd ingediend.  

Belangrijkste zorgpunten waren: vele slordigheden; te veel vrijblijvendheid terwijl voorwaardelijkheid van criteria essentieel is om de energietransitie in harmonie met de belangen van de Eper gemeenschap te laten verlopen; onduidelijkheid over de effectiviteit van beleidsinstrumenten om maatschappelijke criteria af te dwingen (natuurlijk op voorwaarde van de haalbaarheid van de criteria). Een belangrijk voorbeeld van een maatschappelijk criterium is de voorwaarde dat er aantoonbare inspanningsverplichting is om minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren. In april 2023 werden de zienswijzen in de commissievergadering behandeld, en heeft o.a. de ECE ingesproken. We hebben opnieuw onze zorgen uitgedrukt in een brief aan alle raadsleden als voorbereiding op de Raadsvergadering diezelfde maand. Die Raadsvergadering werd besloten het uitwerkingskader van de agenda te halen, en de behandeling naar een later tijdstip in het jaar te verplaatsen.

Inmiddels zijn er provinciale verkiezingen gehouden en met de grote vertegenwoordiging van de BBB staan alle grootschalige projecten onder druk. De gemeente heeft frequent overleg met de provincie, en de uitkomsten zullen worden geimplementeerd in het uitwerkingskader. De behandeling in de gemeenteraad is inmiddels opnieuw verschoven naar eerste helft van 2024.
De gemeente heeft toegezegd dat ECEde aangepaste tekst ter inzage krijgen vooraf aan de behandeling in de Raad. We hebben hier onze grote waardering voor uitgesproken, maar tevens laten weten dat we opnieuw zullen beoordelen of er in deze nieuwe versie voldoende maatschappelijke voorwaardelijkheid is aangebracht en de beschreven beleidsinstrumenten voldoende overtuigen in effectiviteit. Alleen dan is het, naar ons oordeel, mogelijk om de bewoners van de gemeente Epe te behoeden voor de ongewenste ontwikkelingen die we uit de pers kennen. Een zienswijze zullen we opnieuw indienen. Laten we hopen met complimenten, maar anders weer met een kritische noot en adviezen. Wordt vervolgd.

Secured By miniOrange