Om de potentie voor het duurzaam opwekken van energie in het agrarisch buitengebied van onze gemeente te onderzoeken, heeft het bestuur van de ECE ROM3D (adviesbureau in Deventer) gevraagd om twee pilotstudies (zonnestroom middels panelen, biogas middels monovergisters) uit te voeren. Deze pilots zij begin 2023 afgerond, de resultaten gerapporteerd, en op 9 mei overhandigd aan wethouder Maarten Heere en de agrariers die betrokken waren bij de pilot. Voor het delen van de resultaten van de pilot voor zonnestroom met de agrarische gemeenschap van onze gemeente als geheel, werd er op 17 oktober een workshop georganiseerd, in samenwerking tussen ECE, LTO-Noord, en de gemeente Epe.

Doel was om agrariers te werven om deel te nemen aan het vervolgtraject. In het vervolgtraject (Boerenstroom 2.0) zou er een business scan worden gemaakt voor elk deelnemend agrarisch bedrijf, wat de haalbaarheid en het bedrijfsspecifieke scenario inzichtelijk zal maken. De  kosten voor de eerste 25 deelnemers zou worden gedragen door de gemeente. De workshop was een succes door een groot aantal deelnemers (28) en 18 inschrijvingen voor het vervolgtraject (Boerenstroom 2.0).

Momenteel wordt de relevante informatie per bedrijf middels keukentalelgesprekken verzameld, waarna de scans worden uitgewerkt. Tijdens een tweede bedrijfsbezoek (1ste kwartaal 2024) worden de resultaten van de scans toegelicht en vervolgafspraken gemaakt.

Secured By miniOrange