De Energie Coöporatie Epe (ECE) en Adviesbureau ROM3D overhandigden 9 mei de uitgevoerde haalbaarheids-onderzoeken naar de opwek van boerenstroom en boerenwarmte (biogashub) aan de betrokken boeren en wethouder Maarten Heere.

Doel van de onderzoeken was om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor zonnepanelen op de daken en erfmolens op de bouwkavel, waarbij de overproductie van de energie ten goede kan komen voor de omwonenden en de nabijgelegen bedrijven. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde mestvergisting, waarbij de mest als het ware wordt omgezet tot biogas. Dit groene gas kan gebruikt worden om bijvoorbeeld gebouwen te verwarmen.

Boerenstroom
De haalbaarheidsonderzoeken laten zien dat er zeker toekomst zit in boerenstroom. Zonnepanelen op daken en erfmolens op het erf lijken op basis van dit onderzoek een haalbare vorm die kan bijdragen aan het behalen van de energie- en klimaatdoelen. Op alle onderzochte agrarische erven in Oene lijken er voldoende mogelijkheden te zijn om niet alleen elektriciteit voor eigen gebruik op te wekken, maar óók om elektriciteit aan het elektriciteitsnet – en daarmee ook aan andere gebruikers – te leveren zonder dat het lokale elektriciteitsnet overbelast raakt. Wel moeten er nog enkele aanvullende berekeningen worden gemaakt om goed te kunnen beoordelen of het plaatsen van een kleine windmolen financieel rendabel kan zijn voor een agrariër (nu of in de toekomst). Lees meer over dit onderzoek

Boerenwarmte
De haalbaarheid naar de inzet van boerenwarmte heeft meer onderzoek nodig. Uit dit onderzoek blijkt dat alle varianten met de op dit moment ingevulde financiële variabelen onvoldoende rendabel zijn. Ondanks dat de uitgerekende varianten onrendabel zijn hoeft er niet geconcludeerd te worden dat het niet mogelijk is om een financieel rendabele biogashub neer te zetten. Meer onderzoek is nodig, want een biogashub kan een grote bijdrage leveren aan de energie- en klimaatdoelen. Het vervangen van aardgas door biogas verminderd de uitstoot van broeikasgassen. Lees meer over dit onderzoek

update 29 juli 2023
Ook De Stentor heeft aandacht besteed aan het onderzoek – vandaag verscheen dit artikel.

Secured By miniOrange